Aktivity
 
Združenie
 
Poradňa
 
Fórum
 
Kontakty
 
 

Vitajte na stránkach občianskeho združenia HEP HELP KLUB!

Sme nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená organizácia. Združujeme pacientov s chorobami pečene a ľudí, ktorí sa stotožňujú s našim poslaním a cieľmi.

Poslaním HEP HELP KLUB-u je podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene, zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia.

 

Podporte našu činnosť, darujte nám 2% dane z príjmu!

Vážení a milí priatelia,

vysoko si vážime Vašu ústretovosť a ochotu, s akou prispievate na činnosť nášho zduženia pre tých, ktorí potrebujú zlepšiť kvalitu svojho života pri tak vážnych ochoreniach ako sú hepatitídy B a C. Ďakujeme za Vaše príspevky, vďaka ktorým je náš život kvalitnejší.


Ako na to?

do 31. marca - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie a podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Zamestnanci

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Základné údaje na vyplnenie tlačív:

IČO 42006503
Právna forma: občianske združenie
Názov: HEP HELP KLUB
Sídlo: Plavecký Štvrtok 199, 900 68 Plavecký Štvrtok